Learn to Dive, safely & for fun

TRAINING:

Mettwoch

An der Schwemm vum Atert Lycée zu Réiden/Attert

Treffpunkt em 19:45 Auer an der Entrée vun der Schwemm.

Training vu 20:00' bis 21:30'

(ausser an de Schoulvakanzen)

Méindes

An der Schwemm vum Schoulkomplex Geesekneppchen Luxembourg / Belair

Treffpunkt em 17.50 Auer an der Entrees-Hall vun der Schwemm.

Training vu 18:00' bis 19:30'

(ausser an de Schoulvakanzen)

ENTRAINEMENT

Le mercredi

Piscine du Atert Lycée à Redange /Attert

Rendez-vous dans le hall de la piscine à 19:45

L'entrainement se déroule de 20:00' à 21:30'

(sauf pendant les vacances scolaires)

Le lundi

Piscine du complexe sportif Geeseknaeppchen Luxembourg / Belair

Rendez-vous dans le hall d'entrée les lundi à 17:50.

L'entrainement se déroule de 18:00' à 19:30'

(sauf pendant les vacances scolaires)